RSS

Guia docent i Cronograma

Descripció

La llengua és l’eina de comunicació tant oral com escrita i, per tant, esdevé fonamental en la formació dels estudiants de Publicitat i Relacions Públiques. En aquesta assignatura, doncs, es pretén que l’alumne consolidi el domini de la normativa lingüística i que desenvolupi la capacitat per organitzar i redactar textos en llengua catalana d’una manera clara, correcta i apropiada a cada circumstància.

Es pressuposa un coneixement previ i bàsic de la normativa lingüística catalana.

Objectius

L’objectiu de l’assignatura és que l’alumne adquireixi un bon domini de l’ús de la llengua catalana per poder comunicar-se amb adequació i correcció en diferents situacions comunicatives, principalment aquelles que tenen a veure amb l’àmbit professional futur. Per assolir aquest objectiu, l’estudiant haurà de demostrar:

  • Domini acceptable de la normativa establerta.
  • Coneixement de l’estàndard oral i escrit.
  • Adquirir criteris lingüístics per resoldre qüestions controvertides.
  • Aconseguir d’enriquir la competència comunicativa.
  • Dominar les tècniques de redacció i les possibilitats creatives de la llengua, i conèixer els seus recursos i l’adequació als diversos registres.

Metodologia docent

L’assignatura s’organitza en tres Unitats temàtiques, en què, a partir d’un marc conceptual concret, es treballaran tant elements teòrics com, principalment, qüestions pràctiques de llengua i de redacció.

Es combinaran classes teòriques i pràctiques, en format de seminari o de taller, en les quals la participació i el paper central de l’alumne seran sempre fonamentals:

  • en les classes teòriques s’exposarà el temari de l’assignatura, que vindrà exemplificat amb exercicis de tot tipus i diverses lectures sobre aspectes concrets de la matèria;
  • els tallers es dedicaran sobretot a la pràctica de les tècniques de redacció i d’adequació de textos al context, com també a la resolució de dubtes sobre gramàtica i lèxic.

L’alumne disposarà de diversos dossiers amb tot el material bàsic per  treballar els contingus de l’assignatura. L’estudiant haurà de venir a classe amb una preparació prèvia del tema que s’impartirà, ja sigui una lectura o anàlisi d’un text, o bé la realització d’exercicis. El professor indicarà a cada sessió quina és la tasca de preparació per a la classe següent.

Sistema d’avaluació

L’avaluació de l’alumne es farà de la manera següent:

a) Examen final (40%): avaluació final de tots els continguts (teòrics i pràctics) i altres competències que han d’adquirir tot al llarg de l’assignatura.

b) Activitats d’avaluació continuada  (60%): mitjana de les diverses proves parcials i activitats (fitxes) que es faran tot al llarg del semestre.

L’ortografia s’entén com a requisit indispensable per ser avaluat.

Cronograma Publicitat i Relacions públiques 2012-13

 


Anuncis
 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

 
%d bloggers like this: