RSS

Category Archives: Morfologia verbal

Sexisme lingüístic

L’altre dia, a classe, us feia notar l’aparició d’un article a El País que qüestionava el model de llengua que proposen la majoria de Guies de llenguatge no sexista. En aquest sentit, us exhorto que en llegiu la ressenya que l’Enric Serra en fa al seu bloc Aprendre llengües:

Sexisme lingüístic

Diumenge es va publicar a El País el text “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, de l’acadèmic de la RAE Ignacio Bosque (subscrit per vint-i-sis acadèmics), que fa una anàlisi crítica d’una desena de guies de llenguatge no sexista elaborades per universitats, sindicats, comunitats autònomes, ajuntaments i altres institucions. Es tracta d’un text extens i matisat, que val la pena llegir i del qual comparteixo l’esperit i la necessitat de la polèmica. El text deixa molt clar que la situació social de la dona no és satisfactòria i que pateix una discriminació real en molts àmbits, però alhora posa seriosament en dubte algunes de les propostes articulades en les guies per al llenguatge no sexista, en ocasions fetes sense ni tan sols la participació dels lingüistes. Bosque posa de relleu l’absurd d’algunes de les propostes des del punt de vista lingüístic, orientades a una finalitat certament lloable però que aboquen a formes forçades, no naturals, o a la més pura conculcació d’aspectes gramaticals o lèxics. O a un distanciament entre la llengua pública i oficial (on se solen aplicar els consells d’aquestes guies) i la llengua quotidiana (convé, aquesta distància?). Afirma Bosque que “Si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus términos más estrictos, no se podría hablar”. Crec, sincerament, en la línia de Bosque, que el masculí pot funcionar (funciona) sense problema com a genèric, com a forma no marcada, sense que calgui llegir-hi la invisibilització de la dona. Molts dels nostres usos quotidians se’ns han fet completament opacs. No treu cap a res, per posar l’únic exemple del català que cita Bosque al seu text, plantejar-se si la forma tothom invisibilitza les dones. Recomano la lectura d’aquest article, doncs, perquè estimula la reflexió i el debat i també perquè situa la regulació de la llengua al territori dels lingüistes i la seva pràctica al territori de la naturalitat. [Imatge: Fernando Vicente, El País]
Anuncis
 

Morfologia i sintaxi verbal

Ara que ens toca treballar els verbs, i abans de començar amb els pronoms febles, us recordo algunes eines que teniu a l’abast per filar més prim a l’hora de determinar la forma dels verbs irregulars i, sobretot, per assegurar-vos de quins complements (CD, C. Prep., CI, etc.) necessiten o els acompanyen habitualment:

DIEC: Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (diccionari normatiu).

Diccionaris.cat : Portal amb diversos diccionaris.

Conjugador de verbs : Eina en línia per conjugar verbs.

Diccionari d’ús dels verbs catalans

“Aquest diccionari reuneix tota la informació per resoldre dubtes sobre les estructures de       règim verbal. A diferència dels diccionaris generals, aquest especifica per a cada verb i cada accepció l’estructura pròpia dels complements, defineix els verbs de manera clara i concisa i dóna exemples de totes les accepcions que conté.”

 

 

 

 

 

 

Els verbs conjugats

 
 

Deures per dijous 17 de novembre

Ja hem començat la Unitat III i toca parlar de fonètica, de verbs, de pronoms febles…

De moment, començarem pels verbs i veurem, al mateix temps, aspectes sobre la llengua oral. Així doncs, per dijous heu de fer:

a) Llegir atentament el text “Condicions bàsiques per al discurs oral”, de la pàgina 3 del Dossier. Cal, en primer lloc, que hi identifiqueu la idea principal i els conceptes clau. En segon lloc, heu de buscar-hi totes les formes verbals i classificar-les segons la conjugació a la qual pertanyin i, a més, dir si presenten o no alguna irregularitat.

b) Fer els exercicis 1, 2, 3, 4 i 5 (pàgs. 32-34) de la Unitat 7 del Dossier de morfologia i sintaxi.

Recordeu, d’altra banda, que heu d’anar llegint el conte 9 del llibre Plantes d’interior (si podeu, avanceu-ne algun altre); divendres prepararem la sessió de dilluns 21, en què ens visitarà el seu autor, Borja Bagunyà.